สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

          วันนี้ (2 ธันวาคม 2553) ที่บริเวณฝายคลองเสาธง หมู่ที่ 3 ตำบลขุนทะเล  อำเภอลานสกา     จังหวัดนครศรีธรรมราช นายธีระ มินทราศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์ปลา 1 ล้านตัว ลงในฝายคลองเสาธง ร่วมกับนางนารีรัตน์  มินทราศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช  และประชาชนในพื้นที่ อำเภอลานสกา นับพันคน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2553 

          สำหรับพันธุ์ปลาที่ปล่อยในครั้งนี้ เป็นพันธุ์ปลาบ้า จำนวน 5 แสนตัว     และปลาตะเพียนขาว จำนวน 5 แสนตัว รวม 1 ล้านตัว ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงออกเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้ว ยังเป็นการเพิ่มปริมาณและการขยายพันธ์ของสัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอลานสกา และอำเภอพระพรหม รวมถึง อำเภอร่อนพิบูลย์ ตลอดจนเป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลของในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ  เป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์สัตว์น้ำโดยธรรมชาติในฤดูฝนเมื่อมีปริมาณน้ำมากล้านฝาย จะมีลูกปลาหลากหลายชนิด ทั้งปลาก้านกล้วย ปลาเลียหิน ปลาบ้า ปลาตะเพียน นับหลายล้านตัวว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นไปเจริญเติบโตยังแหล่งต้นน้ำ ในการบริหารจัดการด้านการประมง โดยชุมชนเป็นผู้ดูแลให้เกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

 

Tags :

view