สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

          วันนี้ (11 มกราคม 2554) นายวิทยา  แก้วภราดัย รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎร และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนในพื้นที่ร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อนประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์  วชิรานันตวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขนอม รักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากพนัง เป็นประธานประกอบพิธีพราหมณ์ และประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล


          ในขณะเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2552 นายวิทยา แก้วภราดัย ครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ ทำการวางศิลาฤกษ์ในวันนี้ และกำหนดก่อสร้างให้แล้วงเสร็จภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เพื่อรองรับผู้ป่วยทั้งในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียง จำนวน 120 เตียง พร้อมมีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยในการรักษาผู้ป่วย และอีกประการคือ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางไปรักษาโรงพยาบาลระดับจังหวัดด้วย
          สำหรับโรงพยาบาลปากพนังเดิมเริ่มเปิดดำเนินการ เมื่อปี  พ.ศ. 2471 เดิมเป็นอาคารไม้หลังคามุงจาก ใช้ชื่อว่า “สุขศาลา” ต่อมาชาวปากพนังได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบงบประมาณจัดสร้างอาคารไม้เป็นเรือนคนไข้และเรือนเจ้าหน้าที่ และเปลี่ยนชื่อจาก “สุขศาลา”เป็นสถานีอนามัยชั้น 1 มีแพทย์ประจำสถานีอนามัยชั้น 1 คนแรก ชื่อ นายแพทย์ขุนนรา เวชกรรม  ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วนนอก และผู้ป่วยใน จำนวน 7,990,000 บาท แต่มีมีงบประมาณถมดิน ชาวอำเภอปากพนัง จึงร่วมใจกันบริจาคเงิน จำนวน 1,300,000 บาท เป็นค่าถมดินก่อสร้างโรงพยาบาลปากพนัง จนก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ได้ทำการรักษาผู้ป่วยจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 27 ปี ทำให้สภาพโรงพยาบาลชำรุด ทรุดโทรมในหลายจุด ประกอบกับอาคารดังกล่าวคับแคบ และประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย

 

 

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

   11  มกราคม 2554


Tags :

view