สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

คณะทำงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของรัฐบาล ห่วงจุดเสี่ยง 5 หมู่บ้านในสามจังหวัดภาคใต้ อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม

คณะทำงานช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยของรัฐบาล ห่วงจุดเสี่ยง 5 หมู่บ้านในสามจังหวัดภาคใต้ อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม

         นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการกำกับ ติดตามช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ คชอ. ประชุมร่วมกับ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ โดยนายอภิรักษ์ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ. และคณะเลขานุการของ คชอ.  ตรวจสอบข้อมูลจุดเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม ที่บ้านขุนพัง บ้านห้วยไม้แก่น อำเภอร่อนพิบูลย์ และบ้านพิตัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ,บ้านสวนปราง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบ้านโคกไทร อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง หากพบความเป็นไปได้ว่าจะเกิดเหตุ   ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่เร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ทันที และภายใน 24 ชั่วโมง   จะมีฝนตกบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนล่าง นครศรีธรรมราช พัทลุง และจังหวัดสงขลาตอนบน   อาจทำให้สถานการณ์อุทกภัยยังไม่สามารถคลี่คลายได้โดยเร็ว

          ประธานกรรมการอำนวยการกำกับติดตามช่วยผู้ประสบอุทุกภัย ยังกล่าวว่า ได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ ปภ.ประสานงานกับกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ปริมาณน้ำสูง ซึ่งขณะนี้มีอยู่ 3 จังหวัด คือนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและชุมพร เพราะเป็นพื้นที่ติดภูเขาและเป็นจุดเสี่ยงดินถล่ม ซึ่งหากมีความจำเป็น ก็ต้องอพยพคนออกจากพื้นที่ โดยให้ปภ.รายงานสถานการณ์ทุก 3 ชั่วโมง ส่วนเรื่องความช่วยเหลือเยียวยา ได้หารือกับนายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเป็นการเฉพาะ โดยในวันอาทิตย์นี้ จะลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง  เพื่อทำข้อเสนอหลักเกณฑ์เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาฯ

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

วิชิต  เพชรยอด/ข่าว 5/11/53

Tags :

view