สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

        วันนี้ ( 26 พ.ย.53 ) เวลา 10.00 น. นายสมนึก  เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช  ได้กล่าวต้อนรับ ประธานชุมชน และ กลุ่มแม่บ้านในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ที่มาร่วมรับข้าวสาร ตามโครงการที่ที่ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ  ได้ดำเนินการบรรจุข้าวสารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา  ถุงละ 1 กิโลกรัม เพื่อนำไปแจก-จ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศและสำหรับในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้รับมอบ จำนวน 98,100 ถุง

 

        โดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ได้จัดพิธีรับมอบถุงข้าวสารดังกล่าวขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 5  อาคารจอดรถ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยให้ประธานชุมชนรับถุงข้าวสารหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 49  ชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนนำถุงข้าวสารไปแจกจ่ายแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชต่อไป  

 

Tags :

view