สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 08.00 น. นายพิชัย  บุณยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยพล.ต.ต.กระจ่าง  สุวรรณรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช  นายดำรง  รุ่งเรือง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  คณะผู้บริหาร และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบหาสารเสพติดชนิดกัญชา  ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้สนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาท ตามโครงการป้องกันปราบปรามยาเสพติดด้วยวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบหาสารเสพติดชนิดกัญชา จำนวน 7,000 ชุด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่สังคม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศให้การป้องกันปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยมอบวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบหาสารเสพติดชนิดกัญชา ให้กับพล.ต.ต.กระจ่าง สุวรรณรัตน์   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อมอบให้กับสถานีตำรวจภูธรทั้ง 23 อำเภอต่อไป

 


Tags :

view