สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

           วันพฤหัสที่ 9 ธันวาคม 2553  เวลา 10.00 น.  นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบบ้าน “ โครงการบ้านท้องถิ่นไทย  เทิดไท้องค์ราชัน 84  พรรษา ”  ให้แก่นางชีพ  สมงาม  ภูมิลำเนาบ้านเลขที่ 9849 หมู่ที่ 1 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราษฎรผู้ได้รับสิทธิตามโครงการ   โดยมีส.ส.นริศา  อดิเทพวรพันธ์ นายธีระ  มินทราศักดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช         นายพิชัย  บุณยเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีฯ นายดำรง  รุ่งเรือง  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีฯ นายอำเภอปากพนัง ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานมอบบ้าน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับรัฐมนตรีฯ โดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีบำเพ็ญกุศลทางศาสนา

           หลังจากนั้นนายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย  รมว.สำนักนายกรัฐมนตรี  ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ลงพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการตรวจติดตามสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในกรณีน้ำท่วมขังเกิน 7 วัน และกรณีน้ำท่วมฉับพลัน ทำให้ไม่สามารถขนย้ายทรัพย์สินไปสู่ในที่ปลอดภัยได้ในพื้นที่อำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจุดแรกเดินทางลงพื้นที่อำเภอปากพนัง ตรวจเยี่ยมราษฎรและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสอบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ของหมู่ที่ 1 ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จำนวน 781 ครัวเรือน ต่อด้วยไปมอบถุงยังชีพและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอำเภอเชียรใหญ่ จำนวน 424 ครัวเรือน ณ ที่ศาลาว่าการอำเภอ  ในช่วงบ่ายไปตรวจเยี่ยมมอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านไทรทอง ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จำนวน 29 ครัวเรือน และเดินทางต่อไปมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย ที่ศาลาว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ จำนวน 24 ครัวเรือน โดยผ่านธนาคารออมสิน และมีเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ลงพื้นที่ดำเนินการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้

 

 

ข่าวและภาพจาก ศูนย์ข่าว.ปชส.อบจ.นครศรีฯ

นำเสนอข่าวโดย :ศูนย์ข่าวนครอินเตอร์ 

 

Tags :

view