สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เมื่อวันที่ 18 ธค.2553 ที่ สนง.เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช นายละม้าย  เสนขวัญแก้ว รองนายก อบจ.นครศรีธรรมราช,พร้อมด้วยนายธำรงค์  เขมะรัตน์ นายอำเภอเชียรใหญ่ นายสุกิต  ประสพสุข นายกเทศมนตรีตำบลเชียรใหญ่ และคณะได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดแข่งขันเรือเพรียว ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554 งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของอำเภอเชียรใหญ่ ขึ้นในระหว่างวันที่ 30 ธค.2553 –วันที่ 1 มกราคม 2554 ณ บริเวณแม่น้ำปากพนัง หน้าที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่

 นายละม้าย กล่าวแถลงข่าวว่า การจัดการแข่งขันเรือเพรียวครั้งนี้เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งการแข่งขันเรือเพรียวของอำเภอเชียรใหญ่ถือได้ว่า เป็นประเพณีที่จัดการแข่งขันมายาวนานในช่วงฤดูน้ำหลากของแม่น้ำปากพนัง เป็นประเพณีที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.เชียรใหญ่ ชาวลุ่มน้ำปากพนัง และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง จะได้พบปะสังสรรค์และมีการร่วมในกิจกรรมต่างๆโดยอาศัยวัฒนธรรมประเพณีเป็นสื่ออันเป็นสัญญลักษณ์แห่งความสมานฉันท์ของการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม ภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี อบจ.นครศรีธรรมราชที่มีนายพิชัย บุณยเกียรติ นายก อบจ.นครศรีธรรมราช ให้การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเต็มที่ทุกปี

 สำหรับการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือเรือพื้นบ้านรุ่น 7 ฝีพาย,เรือพื้นรุ่น 11-13ฝีพาย,เรือพื้นบ้านรุ่น 14-16 ฝีพาย,และเรือเพรียวรุ่นกลาง 25-30ฝีพาย  โดยจะมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 30 ธค.2553 อีกด้วย

 

 

สิวะ   พันธภาค   ขทร.นครศรีธรรมราช: ข่าว


Tags :

view